Banner
ورود اعضاء الثلاثاء 7 جوييه 2020 | سه شنبه, 17 تیر 1399

نظام آموزشـی تمـام وقـت

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 14:14:55

تصویر
نظام آموزشـی تمـام وقـت

ایـن نظـام آموزشـی بـراي دانشجویانی است که تمامی وقت خود را صرف تحصیل در دانشگاه می نمایند و كلاسهاي درس آنها ممکن است صبح يا عصر و یا هر دو وقت باشد. حداکثر طول مدت تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت براي دوره کارشناسی پیوسته 6 سال می باشد. 

اوقات شرعی به وقت ساری
اخبار پربازدید