Sign in | الخميس 1 جوان 2023 | پنج شنبه, 11 خرداد 1402

چرخۀ مدیریت تولید و توسعۀ نرم افزارهای کاربردی چیست؟

یک شنبه, 08 اردیبهشت 1398 ساعت 13:47:25

نوشته شده توسط : مدیر

توسعۀ نرم افزار شامل گامهای متنوعی است که افراد زیادی با نقشها و وظایف خاص در آن حضور دارند

تصویر
چرخۀ مدیریت تولید و توسعۀ نرم افزارهای کاربردی چیست؟

اغلب افرادی که با سامانه های نرم افزاری و برنامه های کاربردی سروکار دارند تصویر درست و دقیقی از چگونگی تولید آنها ندارند. حتی بیشتر مدیرانی که در مورد تهیه و فراهم کردن ابزارهای نرم افزاری تصمیم می گیرند نر افزار را محصولی صنعتی که نیازمند فرایندی دقیق در تولید و توسعه است نمی پندارند. این درحالی است که چرخۀ حیات توسعۀ نرم افزار شامل مراحلی  پیچیده و گاه طولانی است. در این نوشتار نگاهی کوتاه به این فرایندها خواهیم داشت.

نگاهی به وجوه متفاوت فرایند مدیریت چرخۀ حیات نرم افزار 

توسعۀ نرم افزار شامل گامهای متنوعی است که افراد زیادی با نقشها و وطایف خاص در آن حضور دارند. نقشها متنوع و نظامها و استانداردهای حاکم بر این نقشها نیز بسیارند.

تصویر زیر این چرخۀ حیات و برخی از وجود آنرا نشان میدهد. چرخۀ تولید نرم افزار یک جریان مستمر از فعالیتهاست که با طرح نیازهای کاری متولد می شود و زمانیکه این نیازمندیهای کاری کم رنگ شوند از بین خواهد رفت. به همین دلیل است که آنرا به چرخۀ حیات یک موجود زنده تشبیه کرده اند.

 

وقتی فکر اولیۀ تهیۀ یک نرم افزار کاربردی شکل می گیرد ( متولد می شود ) اغلب سازمانها در گام نخست به تحلیل راه کارها می پردازند. پرسشی که در این مرحله مورد بحث قرار میگیرد این است که آیا سامانۀ موجود قادر به ادارۀ امور کسب و کار است یا باید دنبال سیستم جدید باشیم؟

اگر پاسخ مثبت باشد چرخۀ حیات توسعۀ نرم افزار شامل تولید ، آزمایش و استقرار عملیاتی آن آغاز خواهد شد.

چرخۀ حیات سامانه های نرم افزاری را به دو مرحلۀ اساسی تولید و عملیات تقسیم کرده اند. در تولید سیستم تلاش می کند برای کسب و کار ارزش ایجاد نماید به عبارت بهتر وجودش برای کسب و کار سودمند است و این وضعیت تا زمانیکه سامانه بازنشته شود و در نتیجه کنار گذداشته شود ادامه دارد. اما در مرحلۀ عملیات سیستم بروزرسانی شده و ایرادات آن بر طرف میشود. این مرحله ای ست که درخواستهای تغییر مکرر و مستمر تهیه می شوند با هر درخواست تغییری همان چرخۀ گفته شده مجدداً تکرار می گردد.

پیشنهاد مطالعه از همین مجموعه مقالات

تیم تولید نرم افزار : 11 فردی که در تولید نرم افزار های کاربردی نقش دارند

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته