Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

سامانۀ آموزشیار

سه شنبه, 25 شهریور 1399 ساعت 12:05:00

کد استانها در سامانۀ آموزشیار
سه شنبه, 25 شهریور 1399 ساعت 12:54:30
برای دسترسی به سامانۀ آموزشیار به کد استانهای نیاز دارید

فهرست کدهای استانهای مختلف مورد استفاده در سامانۀ آموزشیار در جدول زیر آورده شده است

 

کد استان   نام استان
11  استان- مازندران
13  استان- گیالن
17  استان- گلستان
21  استان- تهران
23  استان- سمنان
24  استا…
کد گروه های آموزشی در سامانۀ آموزشیار
سه شنبه, 25 شهریور 1399 ساعت 13:41:37
برای دسترسی به سامانۀ آموزشیار به کد گروه های آموزشی نیاز دارید

فهرست کدهای استانهای مختلف مورد استفاده در سامانۀ آموزشیار در جدول زیر آورده شده است

کد گروه  نام گروه فرعی کد گروه فرعی
11  مديريت 
12  حسابداري 
13  زمي شنايس 
14  رياضيات و علوم کامپيوتر 
15  معماري 
16
آموزش منوی سامانه آموزشیار
سه شنبه, 21 اردیبهشت 1400 ساعت 15:21:02
در این ویدئو چگونگی استفاده از گزینه های مختلف منوی سامانۀ آموزشیار تشریح شده است.

 

روش ثبت درخواست الکترونیکی در سامانۀ آموزشیار - ویدئو
یک شنبه, 26 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40:40
برای ثبت درخواست الکترونیکی در سامانۀ آموزشیار به روش تشریح شده در این ویدئو اقدام نمائید

 

ثبت درخواست تحصیلی جهت تقسیم شهریه و پرداخت اقساط در سامانه آموزشیار - ویدئو
یک شنبه, 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:25:47
جهت ثبت درخواست تحصیلی جهت تقسیم شهریه و پرداخت اقساط در سامانه آموزشیار برابر آموزش ویدئویی اقدام نمائید
مشاهده میزان بدهکاری یا بستانکاری و نحوه پرداخت شهریه - ویدئو
جمعه, 28 خرداد 1400 ساعت 13:23:18
چگونگی مشاهدۀ میزان بدهکاری یا بستانکاری دانشجو در سامانۀ آموزشیار و نحوۀ پرداخت شهریه در این ویدئو نمایش داده شده است
نحوه مشاهده نمرات و اعتراض به آنها - ویدئو
جمعه, 28 خرداد 1400 ساعت 13:23:36
در این ویدئو نحوه مشاهده نمرات در سامانۀ آموزشیار و اعتراض به آنها نمایش داده شده است.
گرفتن کارت جلسه امتحان و ارزشیابی اساتید - ویدئو
جمعه, 28 خرداد 1400 ساعت 13:23:52
چگونگی گرفتن کارت ورود به جلسۀ امتخان در سامانۀ آموزشیار و همچنین پر کردن فرم ارزشیابی اساتید در این ویدئو به نمایش گذاشته شده است.