Sign in | الخميس 1 جوان 2023 | پنج شنبه, 11 خرداد 1402

معرفی پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی

دو شنبه, 12 آذر 1397 ساعت 15:17:33

نوشته شده توسط : سید مجتبی فضلی

فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

تصویر
معرفی پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی

اهداف و چشم انداز


این مجله در راستای پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور انتشار آخرین یافته های پژوهشی محققان حوزه برنامه ریزی درسی و آموزشی ایجاد شده و با توجه به وجود رشته های علمی مذکور در دانشگاه های غرب استان مازندران، فرصت مغتنمی برای نشر آثار علمی و پژوهشی محققان این منطقه محسوب می شود.

راهنمای نویسندگان


آدرس تماس


آدرس: استان مازندران، چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین | صندوق پستی : 46615/397

تلفن  52226601 (011)

نمابر  52226605 (011)

آدرس وب سایت نشریه  http://jcdepr.iauc.ac.ir

سایر مطالب خواندنی


اعضاء هیآت تحریریه

پرسشهای متداول

ارزیابی مجله

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته