ورود اعضاء الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 | سه شنبه, 19 آذر 1398

ژورنالها و نشریات علمی واحد چالوس

دو شنبه, 12 آذر 1397 ساعت 07:41:54

معرفی فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی
دو شنبه, 12 آذر 1397 ساعت 12:23:17
فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

معرفی


(راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی)
رعایت دستورالعمل زیر برای نگارش مقاله های ارسالی به فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی ضروریست:
۱- نوع مقاله: مقاله های پژوهشی در یکی از زمینه های منابع طبیعی …

About Middle east Political Review
دو شنبه, 12 آذر 1397 ساعت 15:06:30
Middle east Political Review

آدرس تماس


آدرس: استان مازندران، چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین | صندوق پستی : 46615/397

تلفن  52226601 (011)

نمابر  52226605 (011)

آدرس وب سایت  http://mepr.iauc.ac.ir

سایر مطالب خواندنی


اعضاء هیآت تحریریه

پرسشهای متداول

معرفی پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی
دو شنبه, 12 آذر 1397 ساعت 15:17:33
فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی

اهداف و چشم انداز


این مجله در راستای پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور انتشار آخرین یافته های پژوهشی محققان حوزه برنامه ریزی درسی و آموزشی ایجاد شده و با توجه به وجود رشته های علمی مذکور در دانشگاه های غرب استان مازندران، ف…