ورود اعضاء Friday 18 January 2019 | جمعه, 28 دی 1397

About Journal of Biodiversity and Ecological Sciences

دو شنبه, 12 آذر 1397 ساعت 10:41:20

is a journal which provides a forum for the publish of original researcharticles, review articles, case reports, research notes, technical reports and other studies related to aspects of Biodiversity and Ecology.

تصویر
About Journal of Biodiversity and Ecological Sciences

About Journal


is a journal which provides a forum for the publish of original researcharticles, review articles, case reports, research notes, technical reports and other studies related to aspects of Biodiversity and Ecology.

Aims and Scope


Journal of Biodiversity and Ecological Sciences is a journal which provides a forum for the publish of original research articles, review articles, case reports, research notes, technical reports and other studies related to aspects of Biodiversity and Ecology including:

Plant biodiversity

Ecological modeling

Carbon pool and carbon cycle

Soil biology

Carbon sequestration

Plant ecology

Soil ecology and pedodiversity

Landscape ecology

Soil seedbank

Geostatistics

Forest ecology

Ecological capability evaluation

Succession

Silviculture

Ecological Conservation

Guide for Authors


The Journal of Biodiversity and Ecological sciences (JBES) is a quarterly peer review open

access full colored journal.

1. Papers submitted for publication should describe high quality original work, not previously partially or fully published elsewhere.
2. Manuscripts must be submitted only in English and should be written according to sound grammar and proper terminology only to Email: info@jbes.ir.
3. Manuscripts should be typed with a font Times New Roman of 11 pt. in the compatible MS-Word format in one column with 2.5 cm margin at each side and submitted to the Journal electronically through the Journal online submission.
Manuscript submission must be applied once in order to be obtained only one submission ID number. More than one submission for a single manuscript can loose the chance of the manuscript consideration. Manuscript must be accompanied
by a covering letter including title and author (s) name and must be signed by corresponding author as well as the final checklist. The sampling covering letter and final checklist are supplied during the submission processing.
4. The text should include: Title; with author(s) name and address; an abstract (150 – 250 words), which state the purpose of the study, basic procedures, main findings and the principal conclusions where are followed by 4-7 key words. Introduction;
materials and methods; results and discussion; acknowledgement and references list are followed.
5. Tables and figures in limited numbers should be cited throughout the text with the captions placed above for table and below for figures. Do not submit tables and graphs as photograph. Place explanatory matters in footnotes, not in the heading.
Do not use internal horizontal and vertical rules.
6. All graphs should be provided in excel format.
7. The Journal is a fully colored publication with glossy paper. The corresponding author (s) will be supplied with one hard issue of the Journal along with 5 reprints. Author (s) can purchase any extra Journal hard copy and reprints they wish to
order.
8. The policy of the Journal with respect to unit and symbols is that SI (Systems Internationals) symbols should be applied.
9. Following acceptance of the article for publication, authors will receive an in house evaluation and galley proof for revisions and will be asked to complete and signed, the copyright for the accepted article, individually due to the fully peer review processing and publication.
10. Responsibility for the accuracy of bibliographic citations lies entirely with the authors, as follows: Citations in the text:
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list. Unpublished results and personal communications are not recommended in the reference list. “Unpublished results” or “Personal communication” citation of a
reference as “in press” implies that the item has been accepted for publication.
Citing and listing of Web references:
As a minimum, the full URL should be given. Any further information, if known (Author names, dates, reference to a source publication, etc.), should also be given.
Text:
All citations in the text should refer to: 1. Single author: the author’s name (without initials, unless there is ambiguity) and the year of publication; 2. Two authors: both authors’ names and the year of publication; 3. Three or more authors: first author’s name followed by “et al.” and the year of publication. Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should be listed first alphabetically, then chronologically. Examples: “as demonstrated (Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan and Jones, 1995). Kramer et al., (2000) have recently shown …”
List:
References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary. More than one reference from the same Author (s) in the same year must be identified by the letters “a”, “b”, “c”, etc., placed after the year
of publication.
Journal article:
Baumann, T.; Fruhstorfer, P.; Klein, T.; Niessner, R., (2006). Colloid and heavy metal transport at landfill sites in direct contact with ground water. Water Res., 40 (14), 2776-2786.
Article by DOI:
Baumann, T.; Fruhstorfer, P.; Klein, T.; Niessner, R., (2006). Colloid and heavy metal transport at landfill sites in direct contact with ground water., Water Res. DOI: 10.1016/j. watres.2006.04.049
Book:
Davis, M. L., (2005). Introduction to Environmental Engineering, 3rd. Ed. McGraw Hill Inc, 52-68.
Book chapter:
Mettam, G. R.; Adams, L. B., (1999). How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B. S., Smith, R. Z.
(Eds.), Introduction to the electronic age. E-Publishing Inc., New York.
Conference paper:
Brown, J., (2005). Evaluating surveys of transparent governance. In UNDESA, 6th. Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea 24-27 May. New York.
Dissertation:
Trent, J.W. (1975). Experimental acute renal failure. Ph.D. Dissertation, University of California.
Online document:
Cartwright, J., (2007). Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb.
http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007.
11. The submitted materials may be considered for inclusion but can not be returned.
12. Editors of the Journal reserve the right to accept or reject any article in any stage, if necessary.
13. This jouranl is free of charge.

آدرس تماس


آدرس: استان مازندران، تنکابن، کیلومتر ۳ جاده چالوس، ولی آباد، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، صندوق پستی:۴۶۸۴۱۶۱۱۶۷

تلفن و دورنگار: 54271105 (011)

آدرس وب سایت نشریه  http://jbes.ir

سایر مطالب خواندنی


اعضاء هیآت تحریریه

فرایند ارزیابی و پذیرش مقالات

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز