ورود اعضاء الإثنين 20 مي 2019 | دو شنبه, 30 اردیبهشت 1398

سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک

چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 14:19:30

تصویر
سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک

زمینه فعالیت آزمایشگاه : بررسی نرم افزارهای مرتبط با دروس تخصصی رشته های مکانیک و تاسیسات و استفاده از اینترنت

مساحت آزمایشگاه : 30 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- بررسی نرم افزارهای مرتبط با دروس تخصصی رشته های مکانیک و تاسیسات

2- استفاده از اینترنت جهت پژوهش و تحقیقات پایان نامه

تجهیزات آزمایشگاه :

1- کامپیوتر و متعلقات

2- کامپیوتر و متعلقات

3- کامپیوتر و متعلقات

4- کامپیوتر و متعلقات

5- کامپیوتر و متعلقات

6- سوئیچ اینترنت

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز