Banner
ورود اعضاء الإثنين 1 مارس 2021 | دو شنبه, 11 اسفند 1399

سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک

چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 14:19:30

تصویر
سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک

زمینه فعالیت سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک: بررسی نرم افزارهای مرتبط با دروس تخصصی رشته های مکانیک و تاسیسات و استفاده از اینترنت

مساحت سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک: 30 متر مربع

کاربری سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک: آموزشی

خدمات سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک:

1- بررسی نرم افزارهای مرتبط با دروس تخصصی رشته های مکانیک و تاسیسات

2- استفاده از اینترنت جهت پژوهش و تحقیقات پایان نامه

تجهیزات سایت کامپیوتر تخصصی مکانیک:

1- کامپیوتر و متعلقات

2- کامپیوتر و متعلقات

3- کامپیوتر و متعلقات

4- کامپیوتر و متعلقات

5- کامپیوتر و متعلقات

6- سوئیچ اینترنت

اوقات شرعی به وقت ساری
حدیث روز
حدیث-روز.png
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته