Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

سایت خواهران

چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 14:19:31

نوشته شده توسط : محمد اورنجین
تصویر
سایت خواهران

زمینه فعالیت سایت خواهران: انجام تحقیق ومقالات علمی پژوهشی

مساحت سایت خواهران: 300 متر مربع

کاربری سایت خواهران: پژوهشی

خدمات سایت خواهران:

در اختیار گذاشتن اینترنت برای دانشجو جهت تحقیق وگرفتن مقالات علمی پژوهشی

محیطی برای تمرین و کار کردن نرم افزارهای علمی برای دانشجو

تجهیزات سایت خواهران:

1- میز کامپیوتر

2- کامپیوتر و متعلقات

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته