Banner
ورود اعضاء الإثنين 1 مارس 2021 | دو شنبه, 11 اسفند 1399

سایت برادران

چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 14:19:30

تصویر
سایت برادران

زمینه فعالیت سایت برادران: انجام تحقیق ومقالات علمی پژوهشی

مساحت سایت برادران: 300 متر مربع

کاربری سایت برادران : پژوهشی

خدمات سایت برادران:

در اختیار گذاشتن اینترنت برای دانشجو جهت تحقیق وگرفتن مقالات علمی پژوهشی

محیطی برای تمرین و کار کردن نرم افزارهای علمی برای دانشجو

تجهیزات سایت برادران:

1- میز کامپیوتر

2- کامپیوتر و متعلقات

اوقات شرعی به وقت ساری
حدیث روز
حدیث-روز.png
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته