ورود اعضاء الثلاثاء 21 مي 2019 | سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398

سایت برادران

چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 14:19:30

تصویر
سایت برادران

زمینه فعالیت آزمایشگاه : انجام تحقیق ومقالات علمی پژوهشی

مساحت آزمایشگاه : 300 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : پژوهشی

خدمات آزمایشگاه :

در اختیار گذاشتن اینترنت برای دانشجو جهت تحقیق وگرفتن مقالات علمی پژوهشی

محیطی برای تمرین و کار کردن نرم افزارهای علمی برای دانشجو

تجهیزات آزمایشگاه :

1- میز کامپیوتر

2- کامپیوتر و متعلقات

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز