Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

آزمایشگاه میکروب شناسی

سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 14:05:16

نوشته شده توسط : محمد اورنجین
تصویر
آزمایشگاه میکروب شناسی

زمینه فعالیت آزمایشگاه میکروب شناسی: اجرای کلاس های عملی دروس پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی و ...

مساحت آزمایشگاه میکروب شناسی: 60 متر مربع

کاربری آزمایشگاه میکروب شناسی: آموزشی

خدمات آزمایشگاه میکروب شناسی:

1- شناخت عوامل میکروبی  و باکتری های بیماریزا و تشخیص عوامل میکروبی با استفاده از روش های کشت،رنگ آمیزی و مشاهدات میکروسکوپی با استفاده از اسلاید های تهیه شده توسط دانشجویان و بررسی شکل و کلنی آنها می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه میکروب شناسی:

  • یخچال
  • میکروسکوپ نوری
  • آون
  • هم زن مغناطیسی
  • دکانتر
  • ترازو دیجیتالی
  • جار بی هوازی
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته