ورود اعضاء الثلاثاء 21 مي 2019 | سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398

آزمایشگاه ماشین الکتریکی DC

سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 14:05:16

تصویر
آزمایشگاه ماشین الکتریکی DC

زمینه فعالیت آزمایشگاه : بررسی مفاهیم دروس برق قدرت به طور عملی

مساحت آزمایشگاه : 60 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- راه اندازی ماشین الکتریکی DC

2- کلیه آزمایشات مربوط به ماشین الکتریکیDCطبق سرفصل درس

تجهیزات آزمایشگاه :

1- ماشین مولتی فانکشن DC

2- ماشینDC  مغناطیس دائم

3- منبع تغذیه ثابت و متغیر

4- مقاومت الکتریکی برای بار ژنراتور DC

5- مقاومت الکتریکی برای تنظیم کننده جریان برای حالت موتوری

 6- مقاومت الکتریکی برای تنظیم کننده جریان برای حالت ژنراتوری

7- مقاومت راه انداز ماشین DC

8- منبع تغذیه متغییر DC

9- آمپرمتر دیجیتالی DC

10- ولت متر دیجیتالی DC

11- ماژول ترمز مغناطیسی

12- ماژول کنترل ونمایش ترمز

13- منبع تغذیه حفاظتی اصلی تابلو 3 فاز

14- ترانس کاهنده ورودی اصلی 3 فاز

15- کلید های محدود کننده جریان

16-گارد برای انتهای شفت

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز