Sign in | الإثنين 24 جانفييه 2022 | دو شنبه, 04 بهمن 1400

آزمایشگاه قارچ شناسی

سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 14:05:16

تصویر
آزمایشگاه قارچ شناسی

زمینه فعالیت آزمایشگاه قارچ شناسی: اجرای کلاس های عملی دروس پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی و ...

مساحت آزمایشگاه قارچ شناسی: 60 متر مربع

کاربری آزمایشگاه قارچ شناسی: آموزشی

خدمات آزمایشگاه قارچ شناسی:

1- تفسیر اسلایدهای قارچ شناسی، تک یاخته شناسی و تشخیص و بررسی آنها با استفاده از میکروسکوپ های نوری توسط دانشجویان فراهم می باشد

تجهیزات آزمایشگاه قارچ شناسی:

  • ویدئو اسکوپ
  • آون
  • ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی یک صدم