ورود اعضاء الخميس 23 مي 2019 | پنج شنبه, 02 خرداد 1398

آزمایشگاه فیزیولوژی

سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 14:05:16

تصویر
آزمایشگاه فیزیولوژی

زمینه فعالیت آزمایشگاه : اجرای کلاس های عملی دروس تخصصی

مساحت آزمایشگاه : 50 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- اجرای کلاس­های آموزشی

تجهیزات آزمایشگاه :

1- یخچال

2- میکروسکوپ

3- ویدئو اسکوپ با دوربین

4- تلویزیون وصل به میکروسکوپ

5- همانوگریت

6- سانتیوفیوژ هماتوگریت

7- سانتیرفیوژ

8- شیکر لوله

اوقات شرعی به وقت ساری