ورود اعضاء الأربعاء 26 جوان 2019 | چهار شنبه, 05 تیر 1398

آزمایشگاه مکانیک سیالات
سه شنبه, 16 بهمن 1397 ساعت 09:32:05

زمینه فعالیت آزمایشگاه : بررسی مفاهیم دروس مکانیک سیالات به طور عملی

مساحت آزمایشگاه : 100 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- بررسی افت در لوله  و اتصالات

2- بررسی پمپ­های گریز از مرکز

3- بررسی نیروی جت آب و ضرایب اوریفیس ته مخ…

آزمایشگاه ترمودینامیک
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 10:22:50

زمینه فعالیت آزمایشگاه : بررسی مفاهیم دروس ترمودینامیک به طور عملی

مساحت آزمایشگاه : 100 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- بررسی پارامترهای کمپرسور تک مرحله­ای

2- بررسی فشار در نقاط مختلف نازل

3- بررسی بخار آب در دیگ مارست

4- …

آزمایشگاه انتقال حرارت
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 10:28:40

زمینه فعالیت آزمایشگاه : بررسی مفاهیم دروس انتقال حرارت به طور عملی

مساحت آزمایشگاه : 100 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- بررسی ضریب هدایت حرارتی جامدات

 2- بررسی میزان جذب رطوبت در دیواره­ها

3- بررسی مبدل حرارتی دو لوله­ای

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 10:28:40

زمینه فعالیت آزمایشگاه : بررسی مفاهیم دروس دینامیک و ارتعاشات به طور عملی

مساحت آزمایشگاه : 100 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- بررسی بالانس استاتیکی دینامیکی در شفت­ها

2- بررسی جهت و مقدار کوپل ژیرسکوپی

3- بررسی کارکرد انوا…

آزمایشگاه مقاومت مصالح
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 10:48:50

زمینه فعالیت آزمایشگاه : بررسی مفاهیم دروس مقاومت مصالح به طور عملی

مساحت آزمایشگاه : 100 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : آموزشی

خدمات آزمایشگاه :

1- بررسی کشش قطعات فلزی و فشار فنر

2- بررسی خزش در نمونه سربی

3- بررسی پیچش پلاستیک در قطعات فلزی

4- بررس…

آزمایشگاه تحقیقاتی نانو تکنولوژی
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 10:48:50

زمینه فعالیت آزمایشگاه : انجام تحقیقات و پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

مساحت آزمایشگاه : 100 متر مربع

کاربری آزمایشگاه : پژوهشی

خدمات آزمایشگاه :

1- تحقیق و بررسی مواد کامپوزیتی دارای نانو ذرات از نظر ساختار و تستهای مکانیکی شامل…

آزمایشگاه صنایع غذایی
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 10:48:50

زمینه فعالیت آزمایشگاه صنایع غذایی: انجام تحقیقات و پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صنایع غذایی

مساحت آزمایشگاه صنایع غذایی: 50 متر مربع

کاربری آزمایشگاه صنایع غذایی: پژوهشی

خدمات آزمایشگاه صنایع غذایی:

1- تحقیق و بررسی مواد غذایی …

آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 10:48:50

زمینه فعالیت آزمایشگاه الکترونیک کاربردی: بررسی مفاهیم دروس الکترونیک (3)ومدارهای مخابراتی و تکنیک پالس

مساحت آزمایشگاه الکترونیک کاربردی : 60 متر مربع

کاربری آزمایشگاه الکترونیک کاربردی: آموزشی

خدمات آزمایشگاه الکترونیک کاربردی:

1- آزمایش پاسخ فرک…

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 14:19:28

زمینه فعالیت آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی:آشنایی با تجهیزات ازمایشگاه گروه برق  به طور عملی وانجام ازمایش مربوطه

مساحت آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی: 60 متر مربع

کاربری آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی: آموزشی

خدمات آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی:…

آزمایشگاه میکروپروسسورها(ریزپردازنده)
چهار شنبه, 17 بهمن 1397 ساعت 14:19:28

زمینه فعالیت آزمایشگاه میکروپروسسورها(ریزپردازنده): بررسی مفاهیم دروس ترمودینامیک به طور عملی

مساحت آزمایشگاه میکروپروسسورها(ریزپردازنده) : 60 متر مربع

کاربری آزمایشگاه میکروپروسسورها(ریزپردازنده): آموزشی

خدمات آزمایشگاه میکروپروسسورها(ریزپردازنده)…