Banner
ورود اعضاء الأربعاء 30 سبتمبر 2020 | چهار شنبه, 09 مهر 1399

شوراهای استان

دو شنبه, 14 آبان 1397 ساعت 08:47:17

قزاقستان دروازه بالقوه ورود ایران به بازار ICT آسیای مرکزی
سه شنبه, 26 شهریور 1398 ساعت 11:39:53
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با همتای قزاق خود با تأکید بر ضرورت ایجاد بازار مشترک در حوزه ICT، قزاقستان را دروازه بالقوه ورود ایران به بازار ICT آسیای مرکزی خواند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در ادامه دیدارهای دوجانبه خود در حاشیه اجلاس اتحادیه وزرای ارتباطات کشورهای مشترک‌المنافع (RCC) با وزیر توسعه دیجیتال نوآوری و صنایع فضایی قزاقستان دیدار…

دستورالعمل ارسال اطلاعات و داده ها موضوع نامۀ شماره 8862 مورخ 97/10/25
یک شنبه, 23 دی 1397 ساعت 13:31:21
همکاران گرامی لطفا پس از ثبت نام اولیه در سایت با شماره 01134445119 تماس حاصل فرمائید

قابل توجه همکاران محترم

عطف به نامۀ شماره .8862 مورخ 97/10/25 ضروری است حداکثر تا تاریخ 97/11/1 نسبت به ارسال جداول اطلاعاتی مورد اشاره در نامۀ فوق الذکر شامل موارد ذیل اقدام نمایید:

1 - جدول اطلاعات اساتید مستخرج از سامانۀ سیدا

2 - جدول اطلاعات ر…

شورای راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان
شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 09:18:48
مهمترین مأموریت این شورا ایجاد هماهنگی بین واحدها و راهبری و جلب مشارکت آنها در فرایند توسعۀ کاربردها و راه کارهای فنآورانه است

سه رکن اصلی شورای راهبردی در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته است. این ارکان عبارتند از شورای عالی راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به ریاست رئیس دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه ، شوراهای راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان به ریاست رئیس دا…