Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

گرفتن کارت جلسه امتحان و ارزشیابی اساتید - ویدئو

جمعه, 28 خرداد 1400 ساعت 13:23:52

نوشته شده توسط : مدیر

چگونگی گرفتن کارت ورود به جلسۀ امتخان در سامانۀ آموزشیار و همچنین پر کردن فرم ارزشیابی اساتید در این ویدئو به نمایش گذاشته شده است.

تصویر
گرفتن کارت جلسه امتحان و ارزشیابی اساتید - ویدئو
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته