Banner
ورود اعضاء الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 | سه شنبه, 29 مهر 1399

کد استانها در سامانۀ آموزشیار

سه شنبه, 25 شهریور 1399 ساعت 12:54:30

برای دسترسی به سامانۀ آموزشیار به کد استانهای نیاز دارید

تصویر
کد استانها در سامانۀ آموزشیار

فهرست کدهای استانهای مختلف مورد استفاده در سامانۀ آموزشیار در جدول زیر آورده شده است

 

کد استان   نام استان
11  استان- مازندران
13  استان- گیالن
17  استان- گلستان
21  استان- تهران
23  استان- سمنان
24  استان-زنجان
25  استان - قم
26  استان - البرز
28  استان- قزوین 
31  استان -اصفهان
34  استان- کرمان
35  استان- یزد
38 استان - چهارمحال بختیاري
41 استان - آذربایجان شرقي
44 استان - آذربایجان غربي
45  استان- اردبیل
51  استان-خراسان رضوي
54 استان- سیستان و بلوچستان
56  استان -خراسان جنوبي
58  استان- خراسان شمالي
61  استان- خوزستان
66  استان- لرستان
71  استان- فارس
74 استان- کهكیلویه و بویراحمد
76  استان-هرمزگان 
77  استان-بوشهر
81  استان- همدان
83  استان-کرمانشاه
84  استان-ایالم
86  استان- مرکزي
87  استان - کردستان
اوقات شرعی به وقت ساری
حدیث روز
حدیث-روز.png
اخبار پربازدید