Sign in | الجمعة 21 جانفييه 2022 | جمعه, 01 بهمن 1400

مشاهده میزان بدهکاری یا بستانکاری و نحوه پرداخت شهریه - ویدئو

جمعه, 28 خرداد 1400 ساعت 13:23:18

چگونگی مشاهدۀ میزان بدهکاری یا بستانکاری دانشجو در سامانۀ آموزشیار و نحوۀ پرداخت شهریه در این ویدئو نمایش داده شده است

تصویر
مشاهده میزان بدهکاری یا بستانکاری و نحوه پرداخت شهریه - ویدئو
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته