Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

مشاهده میزان بدهکاری یا بستانکاری و نحوه پرداخت شهریه - ویدئو

جمعه, 28 خرداد 1400 ساعت 13:23:18

نوشته شده توسط : مدیر

چگونگی مشاهدۀ میزان بدهکاری یا بستانکاری دانشجو در سامانۀ آموزشیار و نحوۀ پرداخت شهریه در این ویدئو نمایش داده شده است

تصویر
مشاهده میزان بدهکاری یا بستانکاری و نحوه پرداخت شهریه - ویدئو
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته