Banner
ورود اعضاء الثلاثاء 2 مارس 2021 | سه شنبه, 12 اسفند 1399

ساختار سازمانی

دو شنبه, 14 آبان 1397 ساعت 08:43:52

رئیس دانشگاه استان مازندران
دو شنبه, 14 آبان 1397 ساعت 08:44:35
دکتر حسین کرمانیان از آبان 1398 به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران منصوب گردیدند.

دکتر حسین کرمانیان عضو هیئت علمی و دانشیار گروه آموزشی پالایش زیستی دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی که برای سالها سرپرستی پردیس علمی – تحقیقاتی زیراب  دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشته بیش از 50 مقاله علمی در مجلات مختلف م…