Banner
ورود اعضاء الأحد 15 سبتمبر 2019 | یک شنبه, 24 شهریور 1398

رؤسای پیشین دانشگاه

شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 08:56:02

دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 بصورت استانی سازماندهی گردید.

تصویر
دکتر کیومرث نیاز آذری رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی تا سال 1392 بصورت منطقه ای ساماندهی شده بود. لذا هر استان بصورت مستقل فاقد تشکیلات ستادی بوده و مجموعه فعالیتهای سه استان شمالی کشور در قالب منطقه سه هماهنگ و مدیریت میشده است. دبیرخانۀ منطقۀ سه در استان مازندران شهر ساری قرار داشت. از سال 1392 به بعد ساختار مدیریتی واحدهای هر استان از یکدیگر جدا و مسؤلیت مدیریت واحدهای تابعه هر استان به واحد مرکز استان واگذار گردید.

از سال 1392 تا 1397 ریاست واحد مرکز استان و استان مازندران بر عهدۀ دکتر کیومرث نیازآذری بوده است.

 

اوقات شرعی به وقت ساری