Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

رؤسای پیشین دانشگاه

شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 08:56:02

نوشته شده توسط : مدیر

دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 بصورت استانی سازماندهی گردید.

تصویر
دکتر حسین منصوریان سرخگریه رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی تا سال 1392 بصورت منطقه ای ساماندهی شده بود. لذا هر استان بصورت مستقل فاقد تشکیلات ستادی بوده و مجموعه فعالیتهای سه استان شمالی کشور در قالب منطقه سه هماهنگ و مدیریت می شده است. دبیرخانۀ منطقۀ سه در استان مازندران شهر ساری قرار داشت. از سال 1392 به بعد ساختار مدیریتی واحدهای هر استان از یکدیگر جدا و مسؤلیت مدیریت واحدهای تابعه هر استان به واحد مرکز استان واگذار گردید.

از مرداد 1397 تا آبان 1398 ریاست واحد مرکز استان و استان مازندران بر عهدۀ دکتر حسین منصوراین سرخگریه بوده است.

از سال 1392 تا مرداد 1397 ریاست واحد مرکز استان و استان مازندران بر عهدۀ دکتر کیومرث نیازآذری بوده است.

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته