ورود اعضاء الخميس 14 نوفمبر 2019 | پنج شنبه, 23 آبان 1398

رویدادهای آموزشی پژوهشی

پنج شنبه, 08 آذر 1397 ساعت 10:24:21

بانعکاس اخبار رویدادهای آموزشی و پٰژوهشی کشور

شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
شنبه, 22 دی 1397 ساعت 11:12:32
شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و  در شهر تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
شهر برگزاری: تهر…