ورود اعضاء الإثنين 27 مي 2019 | دو شنبه, 06 خرداد 1398

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

شنبه, 11 اسفند 1397 ساعت 09:31:57

تصویر
چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران در شهر ارومیه برگزار می شود.


حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست ، مهندسی آب و هیدرولوژی
برگزار کننده: دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران
شهر برگزاری: ارومیه

محورهای همایش:

رفتارهای هیدرولوژیک بوم سازگان آب های داخلی
بر هم کنش عوامل طبیعی و انسانی در بحران های آب و خاک
سیاست ها، قوانین، برنامه های بالادستی و حکمرانی در مدیریت حوزه های آبخیز
پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در کاهش بحران های محیطی
فناوری‌ها و ابزارهای پیش بینی روند تغییرات حوزه آبخیز
آبخیزداری و مدیریت بحران حوضه دریاچه ارومیه

منابع


اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز