ورود اعضاء الأحد 15 ديسمبر 2019 | یک شنبه, 24 آذر 1398

پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی-کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

یک شنبه, 03 آذر 1398 ساعت 09:38:14

تصویر
پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی-کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی-کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه امام صادق در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

منابع


اوقات شرعی به وقت ساری