ورود اعضاء السبت 29 فيفرييه 2020 | شنبه, 10 اسفند 1398

همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )

شنبه, 05 بهمن 1398 ساعت 14:45:34

همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )، در تاریخ ۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات معلمان اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

تصویر
همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )

همایش ملی آموزش و پرورش، توسعه، تحول (یکصد سال آموزش و پرورش و اصفهان )، در تاریخ ۲ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات معلمان اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

از دانشجویاندعوت می گرددجهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱۵ اسفندبا توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

 

 

محورهای همایش جهت ارسال مقالات:

  • سیر تحول آموزش وپرورش دوره های تحصیلی در استان اصفهان
  • تاریخچه آموزش و پرورش استان اصفهان ( دختران ، نظامی ، استثنایی و ... )
  • بررسی الگوی آموزشی مدارس اصفهان در صد سال اخیر
  • الگوی مدرسه سازی در اصفهان ( بررسی و معماری مدارس در دوره های مختلف)
  • سهم مردم در توسعه آموزش و پرورش استان اصفهان( مشارکت / موقوفات / خیرین و ... )
  • آموزش و پرورش اصفهان و نقش مذهب
  • و...

منابع


اوقات شرعی به وقت ساری
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته