ورود اعضاء الخميس 20 جوان 2019 | پنج شنبه, 30 خرداد 1398

فراخوان فصلنامه آینده آموزش پزشکی

چهار شنبه, 21 فروردین 1398 ساعت 09:46:41

فصلنامه انگلیسی زبان uture of Medical Education Journal دارای رتبه علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد که چکیده مقالات را به چهار زبان اصلی منطقه غرب آسیا (عربی، انگلیسی، فارسی و اردو) منتشر می کند.

تصویر
فراخوان فصلنامه آینده آموزش پزشکی

فصلنامه انگلیسی زبان uture of Medical Education Journal دارای رتبه علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد که چکیده مقالات را به چهار زبان اصلی منطقه غرب آسیا (عربی، انگلیسی، فارسی و اردو) منتشر می کند.

مجله آینده آموزش پزشکی (FUTURE MED EDUC J هشت سال سابقه انتشار دارد و با هدف توسعه دانش آموزش پزشکی به دنبال منعکس کردن وضعیت پژوهش در آموزش پزشکی در ایران و سراسر جهان می باشد. حداکثر تلاش دست‌اندرکاران مجله، تدوین مطالبی در خور فرهیختگان، با ارزش برای مطالعه و در راستای توسعه آموزش پزشکی است، به نحوی که بتوان براساس محتوای علمی این مقالات، برنامه‌ریزی جامعی انجام داد. 

 

 

از علاقه مندان دعوت به عمل می آید با رعایت کامل شرایط و ضوابط مندرج در راهنمای نگارش مقالات در این فصلنامه، مقالات خود را از طریق تارنمای http://fmej.mums.ac.ir  ارسال نمایند.

منابع


اوقات شرعی به وقت ساری