ورود اعضاء الثلاثاء 25 جوان 2019 | سه شنبه, 04 تیر 1398

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت

چهار شنبه, 21 فروردین 1398 ساعت 09:52:22

تصویر
سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی کردستان - اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج در شهر سنندج برگزار می شود.


حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی کردستان - اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج
شهر برگزاری: سنندج

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس ملی، برگزار کردن سومین همایش می تواند با در نظرگرفتن ابعاد مختلف اجتماعی اکولوژی و فیزیکی چرخه آب اقدامی برای پیشبرد علم و دانش هیدرولوؤی در ایران باشد. پژوهشگران گرامی می توانند یافته های علمی خود را در جایگاه علمی بالایی مطرح کنند و با ارایه تجربیات و یافته های علمی، تئوری و کاربرد علوم مرتبط با آب را بالا ببرند. این همایش میتواند نه فقط در تولید علم بلکه در گفتمان بین ذیمدخلان و ذینفعان آب در مدیریت به هم پیوسته و توسعه پایدار منابع آب مفید باشد. لذا از همه متولیان علم و دانش و صاحب نظران و متخصصان درخواست می شود که با حضور خود به غنای همایش ببخشند .

مقالات ارسالی برای همایش می تواند به زبان های فارسی و انگلیسی باشد.

 

 

محورهای همایش:

علم پایه هیدرولوژی
روشها و تکنیک های اندازه گیری داده های پایه هیدرولوژی
مهندسی هیدرولوژی: تئوری و کاربرد
کاربرد فناوری های نوین در هیدرولوژی: مدلسازی، هیدرولوژی رودخانه
اقلیم شناسی/ کمبود آب/ نوسانات و تغییر اقلیم
هیدرولوژی تالابها
هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی

هیدرولوژی آب و انسان و جامعه
هیدرولوژی شهری و روستایی
ابعاد فرهنگی/ اجتماعی/اقتصادی
امنیت آب
تخصیص دسترسی/عدالت / حقوق آب
آبهای مشترک و دیپلماسی آب و مدل های حل اختلاف
حکمرانی آب در سطوح محلی/ملی و بین المللی
توسعه پایدار و آمایش سرزمین

هیدرولوژی و طبیعت
بعد زیست محیطی سیستم منابع آب و خاک
حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)
اکوهیدرولوژی: تنوع زیستی و اکولوژی
حفظ تالابها

منابع


اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز