Banner
ورود اعضاء الأربعاء 28 اكتوبر 2020 | چهار شنبه, 07 آبان 1399

رویدادهای آموزشی پژوهشی

پنج شنبه, 08 آذر 1397 ساعت 10:24:21

بانعکاس اخبار رویدادهای آموزشی و پٰژوهشی کشور

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
دو شنبه, 10 شهریور 1399 ساعت 09:30:38
اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی، در تاریخ ۲۰تا ۲۱ مهر ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران برگزار می شود.
اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و تحت حمایت سیویلیکا برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کن…
انتشار مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
دو شنبه, 10 شهریور 1399 ساعت 09:28:42
مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۹ توسط سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی (International Organization of Academic Studies) ، با همکاری دانشگاه جورجیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرجستان-تفلیس برگزار شده است.در این رویداد ۲۴ مقاله شامل ۳۴۶ صفحه ارائه شده است.

لیست و عناوین مقالات نمایه شده از پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی به صورت زیر می باشد:
۱. بررسی کارایی کیتوزان در عملکرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گیاهان دارویی
۲. مزایای استفاده از دستگاه تعیین گر جبهه رطوبتی برا…

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
دو شنبه, 10 شهریور 1399 ساعت 09:26:32
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران،در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط انجمن جمعیت شناسی و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدارعلوم جهان اسلام برگزار می شود.
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط انجمن جمعیت شناسی و مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدا علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به ای…
​پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
سه شنبه, 28 مرداد 1399 ساعت 10:26:31
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی،۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه ادیبان در شهر تهران برگزار می شود.
پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه ادیبان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پا…
اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش
سه شنبه, 28 مرداد 1399 ساعت 10:24:59
اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش ، درآذر ۱۳۹۹ توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان برگزار می شود.
اولین همایش ملی آموزش های مجازی در حوزه آموزش و پرورش در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رفسنجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پا…
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
شنبه, 25 مرداد 1399 ساعت 11:01:01
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشکده آموزش عالی راهیان نوین دانش و با همکاری موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان و انجمن توسعه علوم و فناوری های ایران در شهر تهران برگزار می شود.
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط (دانشکده آموزش عالی راهیان نوین دانش-موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان -انجمن توسعه علوم و فناوری های ایران و تحت حمایت سیویلی…
بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
شنبه, 25 مرداد 1399 ساعت 10:45:41
بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران،۶ تا ۷ آذر ۱۳۹۹ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران برگزار می شود.
بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹ تا ۷ آذر ۱۳۹۹ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیوی…
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
چهار شنبه, 15 مرداد 1399 ساعت 11:48:13
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاددر تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط انجمن تعالی کسب و کار ایرانبرگزار می شود.
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پ…
هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سه شنبه, 14 مرداد 1399 ساعت 13:55:08
هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، در تاریخ ۱۹تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در محل دانشگاه برگزار می شود
هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلی…
مسابقه ملی معماری و شهرسازی "معماری و شهرآینده"
دو شنبه, 13 مرداد 1399 ساعت 12:15:46
مسابقه ملی معماری و شهرسازی "معماری و شهرآینده" در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در شهر قزوین استان قزوین برگزار می شود.
مسابقه ملی معماری و شهرسازی "معماری و شهرآینده" در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در شهر قزوین استان قزوین برگزار می شود.


حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

• خانه ای برای فردا
• دور…