ورود اعضاء الإثنين 11 نوفمبر 2019 | دو شنبه, 20 آبان 1398

مهندسي كامپيوتر

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:08:49

تصویر
مهندسي كامپيوتر

کد  و عنوان رشته: 41054-مهندسي كامپيوتر

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
107-واحد قائم‌شهر
208-واحد ساري
239-واحد نور
239-واحد نور
260-واحد آيت ا... آملي
260-واحد آيت ا... آملي
279-واحد سوادكوه
311-واحد نكا
344-واحد جويبار
346-واحد بهشهر
414-واحد رامسراوقات شرعی به وقت ساری