ورود اعضاء الجمعة 15 نوفمبر 2019 | جمعه, 24 آبان 1398

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:13:20

تصویر
مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

کد  و عنوان رشته: 41013-مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
156-واحد بابل
158-واحد چالوس
159-واحد تنكابن
208-واحد ساري
239-واحد نور
260-واحد آيت ا... آملي
311-واحد نكا
344-واحد جويبار
346-واحد بهشهر
414-واحد رامسر
464-مركز محمودآباد
496-مركز شيرگاه
539-واحد نوشهراوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز