ورود اعضاء الجمعة 15 نوفمبر 2019 | جمعه, 24 آبان 1398

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ( آي سي تي) - سيستمهاي تحت شبكه

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:16:03

تصویر
مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ( آي سي تي) - سيستمهاي تحت شبكه

کد  و عنوان رشته: 40154-مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ( آي سي تي) - سيستمهاي تحت شبكه

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

208-واحد سارياوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز