ورود اعضاء الجمعة 28 فيفرييه 2020 | جمعه, 09 اسفند 1398

کارشناسی ارشد

یک شنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 15:09:39

علوم كامپيوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعي
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:20:47

کد  و عنوان رشته: 30141-علوم كامپيوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

239-واحد نورمهندسي كامپيوتر- نرم افزار
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:20:47

کد  و عنوان رشته: 41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
156-واحد بابل
208-واحد ساري
239-واحد نور
260-واحد آيت ا... آملي
346-واحد بهشهرمهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيك
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:20:47

کد  و عنوان رشته: 41044-مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيك

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

239-واحد نور
مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري
چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:23:49

کد  و عنوان رشته: 41058-مهندسي فناوري اطلاعات - شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
156-واحد بابل