ورود اعضاء الجمعة 22 نوفمبر 2019 | جمعه, 01 آذر 1398

نرم افزار كامپيوتر

یک شنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 15:12:10

تصویر
نرم افزار كامپيوتر

کد  و عنوان رشته: 41052- نرم افزار كامپيوتر

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
307-آموزشكده فني و حرفه اي سما ساري
311-واحد نكا
322-آموزشكده فني و حرفه اي سما بابل
328-آموزشكده فني و حرفه اي سما قائم‌شهر
344-واحد جويبار
346-واحد بهشهر
358-آموزشكده فني و حرفه اي سما تنكابن
375-آموزشكده فني و حرفه اي سما چالوس
403-آموزشكده فني و حرفه اي سما آيت ا... آملي
414-واحد رامسر
453-آموزشكده فني و حرفه اي سما نور
464-مركز محمودآباد
496-مركز شيرگاه
539-واحد نوشهراوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز