ورود اعضاء الجمعة 15 نوفمبر 2019 | جمعه, 24 آبان 1398

مهندسي فناوري مكانيك - تاسيسات حرارتي و برودتي

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:12:40

تصویر
مهندسي فناوري مكانيك - تاسيسات حرارتي و برودتي

کد  و عنوان رشته: 41414-مهندسي فناوري مكانيك - تاسيسات حرارتي و برودتي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
208-واحد ساري
260-واحد آيت ا... آملي
311-واحد نكا
346-واحد بهشهر
414-واحد رامسر
539-واحد نوشهراوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز