ورود اعضاء الأربعاء 13 نوفمبر 2019 | چهار شنبه, 22 آبان 1398

الكتروتكنيك - برق صنعتي

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 12:39:52

تصویر
الكتروتكنيك - برق صنعتي

کد  و عنوان رشته: 40130-الكتروتكنيك - برق صنعتي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
307-آموزشكده فني و حرفه اي سما ساري
311-واحد نكا
328-آموزشكده فني و حرفه اي سما قائم‌شهر
344-واحد جويبار
346-واحد بهشهر
358-آموزشكده فني و حرفه اي سما تنكابن
375-آموزشكده فني و حرفه اي سما چالوس
414-واحد رامسر
453-آموزشكده فني و حرفه اي سما نور
464-مركز محمودآباد
496-مركز شيرگاه
539-واحد نوشهر
اوقات شرعی به وقت ساری