ورود اعضاء الإثنين 17 فيفرييه 2020 | دو شنبه, 28 بهمن 1398

دربارۀ دانشگاه

دو شنبه, 14 آبان 1397 ساعت 08:30:01

lkjhaksjd

گام هایی در تحقق دانشگاه کارآفرین
دو شنبه, 17 دی 1397 ساعت 15:45:59
گام هایی در تحقق دانشگاه کارآفرین

 

 

 

برای دریافت شماره اول - پاییز 1397 از سیمای تحول روی گزینه دانلود کلیک نمائید.

 

برای دریافت شماره دوم - زمستان 1397 از سیمای تحول روی گزینه دانلود کلیک نمائید.