ورود اعضاء السبت 29 فيفرييه 2020 | شنبه, 10 اسفند 1398

نظام آموزشی پاره وقـت

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 14:28:38

حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت بیش از حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت میباشد.

تصویر
نظام آموزشی پاره وقـت

در جهت پاسخگویی بـه نیـاز داوطلبانی که به هـر دلیـل نمـی تواننـد در دوره تمـام وقـت دانشگاه آزاد اسلامی بـه تحصیل بپردازند، نظـام آموزشـی پاره وقت که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیـز رسیده است، در مقطع کارشناسی رشـته هـاي غیرپزشکی در تعداد زیادی از واحدهای دانشگاهی ایجاد شده است. حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت بیش از حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت میباشد. لیکن چنانچه دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت امکان انتخاب و گذراندن واحدهای درسی بیشتری را در هر نیمسال داشـته باشند میتوانند این دوره را مانند دانشـجویان نظـام آموزشـی تمام وقت در حداقل مدت طی نمایند. حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی نظام آموزشی پاره وقت 8 سـال میباشد. قابل ذکر است کـه بـه فـارغ التحصـیلان ایـن نظام آموزشی مانند نظام آموزشی تمام وقت مدرک تحصیلی رسمی مربوط به نظام آموزشی پاره وقت اعطاء خواهد شد. كلاسهاي نظام آموزشی پاره وقت در وقت عصر تشکیل میشود ولی اگر تعداد دانشجویان به تفکیک زن و مرد در یـک درس بـه حدنصاب تشکیل یک کلاس نرسد، ممکـن است آن کلاس توأماً با دانشجویان تمام وقت در اوقات صبح یا عصر تشکیل گردد. از لحاظ ارزش علمی و استخدامی بين مدرك فراغـت از تحصیل تمام وقت و پاره وقت اختلافی وجود ندارد.

اوقات شرعی به وقت ساری
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته