Banner
ورود اعضاء الثلاثاء 7 جوييه 2020 | سه شنبه, 17 تیر 1399

سایر اصطلاحات آموزشی که داوطلبان باید با آنها آشنا باشند

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 14:46:12

گروه آزمایشی : رشته هاي مختلف دانشگاه به پنج گروه آزمایشی 

«1 -علوم ریاضی و فنی»، 

«2 -علوم تجربی»،

 «3- علوم انسانی »، 

«4 -هنـر » 

و «5 -زبانهاي خـارجی » تقسیم میشود. 

محل دانشگاهی : دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهاي مختلف داراي تشکیلات دانشگاهی به نام «واحد دانشگاهی» و «مرکز آموزشی» میباشد.

 رشته : هر واحد دانشگاهی با توجه به نیاز استان و همچنین تصویب مراجع ذیصلاح داراي رشته های تحصیلی مختلفی در مقطع کارشناسی پیوسته است. 

رشته/شـهر: ترکیـب نـام رشـته تحصيلي و نام واحـد دانشگاهی رشته/شهر نامیده میشود. 

شاخه تحصیلی : دانـش آمـوزان دوره متوسطه در یکی از شاخه هاي نظري، فنی و حرفه اي و کاردانش فارغ التحصیل می شوند. عنوان شاخه در كادر بالاي کارنامه مشخص شده است. 

رشته تحصیلی : عنوان رشتهاي است که دانش آموز در آن فارغ التحصیل شده است. ایـن عنـوان رشـته در کـادر بالاي کارنامه درج گردیده است.

دانش آموز پایه پیش دانشگاهی : به کسی اطلاق میشود که دیپلم متوسطه نظام سالی واحدی را اخذ نموده و هم اکنون در پایه پیش دانشگاهی به صورت روزانه، بزرگسالان یا داوطلب آزاد مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایـان شـهریور مـاه پایه پیش دانشگاهی را بـا موفقیـت خواهید گذرانید و موفق به اخذ گواهینامه پایان پیش دانشگاهی خواهد شد. 

فارغ التحصیل پایه پیش دانشگاهی : کسی اسـت کـه پس از دریافت دیپلم متوسطه نظام سالی واحدی، پایه پیش دانشگاهی را گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه پایه پیش دانشگاهی شده است. 

فارغ التحصیل دوره چهارساله متوسطه و یا شش ساله متوسـطه : کسی است که دوره چهار ساله و یا شش ساله (سیکل اول و دوم) سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه را با موفقیت بـه پایان رسانیده و داراي دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه میباشد.

اوقات شرعی به وقت ساری
اخبار پربازدید