Banner
ورود اعضاء الأربعاء 3 مارس 2021 | چهار شنبه, 13 اسفند 1399

گزارش آنا از دانشگاهی برای توسعه ورزش؛ ۳۳۰ مجموعه‌ ورزشی سرپوشیده، روباز واستخر برای تربیت حرفه‌ای ورزشکار/ سرمایه گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد در حوزه ورزش

جمعه, 22 شهریور 1398 ساعت 13:54:42

دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۳۳۰ مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده، روباز، استخر است و این دانشگاه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری کرده است.

تصویر
گزارش آنا از دانشگاهی برای توسعه ورزش؛ ۳۳۰ مجموعه‌ ورزشی سرپوشیده، روباز واستخر برای تربیت حرفه‌ای ورزشکار/ سرمایه گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد در حوزه ورزش

به  گزارش خبرنگار حوزه ورزش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، ورزش یکی از محورهای مورد توجه بوده است. به نظر بسیاری از افراد صاحب نظر دانشگاه آزاد در این حوزه هزینه زیادی کرده است اما از دیدگاه مدیران این دانشگاه هزینه در راه ورزش نوعی سرمایه‌گذاری منجر به درآمدزایی و کاهش در دیگر هزینه‌ها است که علاوه بر آن پیوست فرهنگی بسیار بالایی دارد.

طی چند سال اخیر بودجه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کاهش یافته و این دانشگاه گام‌های متعددی در راستای درآمدزایی در این حوزه برداشته است. به گفته کمال جوانمرد سرپرست مرکز ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس آخرین آمار به‌دست‌آمده دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون ۳۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه ورزش و ساخت زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون زمان درآمدزایی از ورزش است.

گفتنی است ۱۴ درصد ساخت‌وساز دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به اماکن ورزشی بوده که شامل ۳۳۰ فضای ورزشی شامل سه بخش سالن‌های سرپوشیده، زمین‌های روباز، ۱۸۰ سالن، ۱۲۷ زمین روباز ورزشی و ۲۳ استخر که سرجمع این‌ها یک‌میلیون و ۵۱۳ هزار و ۵۲۰ مترمربع است. 

همچنین در فضاهای ورزشی در استان‌ها، استان فارس با ۳۶ مکان ورزشی پیشگام است. استان اصفهان ۳۵، تهران ۳۵ و کرمان ۲۱ فضای ورزشی دارند. سرانه فضای ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی دو برابر سرانه فضای ورزشی کشور است. سرانه فضای ورزشی این دانشگاه یک متر و ۱۴ سانتیمتر مربع است در حالی که سرانه فضای ورزشی در کشور در حدود ۷۰ سانتی‌متر مربع است.

این در حالی است که ۱۴ پروژه ورزشی ناتمام در کشور در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد و با اتمام آن‌ها ۶۰ هزار مترمربع به فضای ورزشی این دانشگاه اضافه خواهد شد که سرانه را بالاتر خواهد برد.

جدول مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده، روباز، استخر دانشگاه آزاد اسلامی
رتبه استان تعداد مجموعه سرپوشیده متراژ مجموعه سرپوشیده تعداد مجموعه روباز متراژ مجموعه روباز تعداد استخر متراژ استخر تعداد کل اماکن ورزشی  متراژ کل اماکن ورزشی 
۱ اصفهان، نجف‌آباد ۱۸ ۱۸ ۴۹۸۹۶ ۱۵ ۱۶۵۵۶۵ ۵۲۰۰ ۳۵ ۲۲۰۶۶۱
۲ تهران ۱۸ ۶۰۵۹۱ ۱۳ ۸۳۸۵۰ ۴ ۷۲۵۵ ۳۵ ۱۵۱۶۹۶
۳ فارس ۲۰ ۶۳۴۵۵ ۱۶ ۴۱۰۳۰ ۰ ۰ ۳۶ ۱۰۴۴۸۵
۴ کرمان ۱۱ ۲۹۲۰۱ ۹ ۶۱۲۹۲ ۱ ۱۹۰۰ ۲۱ ۹۲۳۹۳
۵ خوزستان ۱۰ ۲۷۰۴۸ ۶ ۵۵۳۰۰ ۱ ۱۸۷۱ ۱۷ ۸۴۲۱۹
۶ مرکزی ۸ ۳۶۸۵۱ ۶ ۳۹۰۸۹ ۱ ۳۲۴۰ ۱۵ ۷۹۱۸۰
۷ مازندران ۸ ۲۴۵۹۰ ۵ ۴۲۵۰۰ ۱ ۱۱۰۰ ۱۴ ۶۸۱۹۰
۸ گلستان ۵ ۲۴۱۰۴ ۳ ۳۷۵۶۵ ۲ ۳۷۷۸ ۱۰ ۶۵۴۴۷
۹ خراسان رضوی ۸ ۲۹۴۶۱ ۷ ۲۳۸۰۰ ۲ ۴۷۶۰ ۱۷ ۵۸۰۲۱
۱۰ قزوین ۳ ۱۸۰۶۲ ۳ ۲۶۸۰۲ ۲ ۴۶۷۹ ۸ ۴۹۵۴۳
۱۱ آذربایجان شرقی ۱۰ ۲۱۹۸۵ ۸ ۲۶۵۴۰ ۰ ۰ ۱۸ ۴۸۵۰۵
۱۲ لرستان ۴ ۱۷۹۱۱ ۳ ۲۵۰۵۰ ۰ ۰ ۷ ۴۲۹۶۱
۱۳ کهگیلویه و بویراحمد ۲ ۵۵۹۷ ۱ ۳۶۷۶۲ ۰ ۰ ۳ ۴۲۳۵۹
۱۴ گیلان ۳ ۹۹۵۲ ۴ ۲۸۵۰۰ ۰ ۰ ۷ ۳۸۴۵۲
۲۰ آذربایجان غربی ۷ ۱۸۹۶۷ ۲ ۱۲۲۰۰ ۰ ۰ ۹ ۳۱۱۶
۱۵ بوشهر ۲ ۷۹۹۳ ۴ ۲۱۴۲ ۰ ۰ ۶ ۳۵۱۵۳
۱۷ زنجان ۲ ۱۹۸۹۶ ۲ ۱۰۳۴۹ ۱ ۲۷۰۰ ۵ ۳۲۹۴۵
۱۶ کردستان ۳ ۵۲۲۰ ۳ ۲۷۵۰۰ ۱ ۱۵۵۰ ۷ ۳۴۲۷۰
۱۸ سمنان ۴ ۱۸۴۳۲ ۳ ۱۳۵۰۴ ۰ ۰ ۷ ۳۱۹۳۶
۱۹ یزد ۷ ۱۶۳۶۸ ۳ ۱۴۷۷۴ ۰ ۰ ۱۰ ۳۱۷۴۲
۲۱ همدان ۴ ۱۳۵۲۷ ۱ ۱۶۴۶۰ ۰ ۰ ۵ ۲۹۹۸۷
۲۳ سیستان و بلوچستان ۴ ۱۱۲۲۲ ۱ ۱۳۵۰۰ ۱ ۳۰۰۰ ۶ ۲۷۷۲۲
۲۲ البرز ۲ ۴۹۵۲ ۱ ۲۲۲۴۱ ۰ ۰ ۳ ۲۷۱۹۳
۲۴ قم ۱ ۵۴۲۰ ۱ ۱۸۵۶۷ ۰ ۰ ۲ ۲۳۹۸۷
۲۵ خراسان جنوبی ۴ ۱۴۰۵۸ ۳ ۳۸۵۰ ۱ ۴۰۰۰ ۸ ۲۱۹۰۸
۲۸ خراسان شمالی ۱ ۴۰۷۸ ۱ ۴۰۵۰ ۰ ۰ ۲ ۸۱۲
۲۶ هرمزگان ۴ ۶۷۱۲ ۲ ۳۷۴۸ ۰ ۰ ۶ ۱۰۴۶۰
۲۷ اردبیل ۲ ۹۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۹۷۵۰
۲۹ چهارمحال بختیاری ۱ ۶۹۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶۹۶۲
۳۰ کرمانشاه ۲ ۲۵۰ ۰ ۰ ۲ ۱۳۸۰ ۴ ۳۹۵۰
۳۱ ایلام ۱ ۲۵۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۶۶
۳۲ سازمان مرکزی ۱ ۸۰۰ ۱ ۸۰۰ ۱ ۲۰۰۰ ۳ ۳۶۰۰
  مجموع ۱۸۰ ۵۸۸۷۷۷ ۱۲۷ ۸۲۳۳۰ ۲۳ ۴۸۴۱۳ ۳۳۰

۱۵۱۳۵۲۰

 

۵۱ هزار و ۹۰۶ دانشجو (۲۱ هزار و ۱۱۰ دانشجوی دختر و ۳۰ هزار و ۷۹۶ دانشجو پسر) و ۵۳۴ عضو هیئت‌علمی در رشته تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در ۱۸۷ واحد دانشگاهی رشته تربیت‌بدنی در مقاطع مختلف فوق‌دیپلم، لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌کنند. همچنین رشته تربیت‌بدنی در دانشگاه آزاد اسلامی ۹۸۳ رشته محل دارد.

دکتر طهرانچی: مجموعه اماکن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی به مجموعه‌های ورزشی و آموزشی تبدیل می‌شوند

 دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سومین جلسه شورای عالی ورزش این دانشگاه با بیان اینکه در سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منابع فعالیت‌های ورزشی دانشگاه از طریق اقتصاد پایا و پویای بخش ورزش تأمین می‌شود، اظهار کرد: در این راستا تمامی امکانات ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در اختیار اعضای هیئت علمی قرار می‌گیرد. بر این اساس مجموعه اماکن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی مانند بیمارستان‌های این دانشگاه که به مراکز درمانی و آموزشی تبدیل شده‌اند، در قالب مجموعه‌های ورزشی و آموزشی اداره خواهند شد که برای این کار، شورای عالی ورزش باید مدل خاص درآمدزایی و الزامات فعالیت‌های این مراکز را طراحی کند.

وی افزود: شورای عالی ورزش به منظور تسهیل در واگذاری اماکن ورزشی به اعضای هیأت علمی این دانشگاه، باید دستورالعمل اداره مراکز ورزشی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را تدوین کند.

با این همه به نظر می‌رسد که این دانشگاه درصدد تربیت ورزشکار از دوره مبتدی تا حرفه‌ای است تا جایی که بسیاری از ورزشکاران ملی کصور برخاسته از این دانشگاه و باشگاه‌های آن هستند. به نظر می‌رسد این چرخه ایجاد شده نقش مهمی در تربیت ورزشکاران و آکادمیک سازی ورزش ایفا واهد کرد.

اوقات شرعی به وقت ساری
حدیث روز
حدیث-روز.png
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته