Banner
ورود اعضاء الخميس 23 جانفييه 2020 | پنج شنبه, 03 بهمن 1398

چه کسانی میتوانند در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون ) دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کنند؟

دو شنبه, 21 مرداد 1398 ساعت 01:09:47

متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته با دارا بودن مدرك کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی میتوانند در هر رشته اي در دوره کارشناسی ناپیوسته ثبت نام نمایند.

تصویر
چه کسانی میتوانند در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرش براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون ) دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کنند؟

داوطلبان ورود به دوره بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته داشنگاه آزاد اسلامی علاوه بر شرایط عمومی لازم از از شرایط ذیل نیز برخوردار باشند:

1 -متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته با دارا بودن مدرك کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی میتوانند در هر رشته اي در دوره کارشناسی ناپیوسته ثبت نام نمایند. 

2 -دارا بودن گواهینامه کاردانی رشته هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري یـا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مراکز ضمن خدمت آموزش و پرورش براي رشته هاي آموزشی.

تبصره : دانشـجویانی کـه پـس از تـاریخ 31/6/87 کلیـه دروس دوره را با میانگین کل کمتر از 12 به اتمام رساندهانـد و فاقد مـدرك کـاردانی مـی باشـند، حـق ثبـت نـام در دوره کارشناسی ناپیوسته را ندارند. 

3 -متقاضیانی که قبلاً در دوره کارشناسی پیوسته اشتغال به تحصیل داشته و به هر دلیل با مدرک کاردانی فارغ التحصیل شدهاند میتوانند به شرط نداشتن منـع وظیفـه عمـومی و دارا بودن کارت معافیت دائم و یا کـارت پایـان خـدمت در دوره کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کنند

4 -فارغ التحصیلان دوره هاي کاردانی علوم پزشکی غیـر مشمول مجاز به ثبت نام در رشته هاي دیگـر در مقاطع بالاتر می باشد 

5 -طلاب و فضلاء حوزه علمیه کـه دوره سـطح یـک را طبق برنامه تعیین شده در مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرانده اند از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشگاهها برخوردار بوده و براساس مصوبه جلسه 548 مورخ 28/7/83 شوراي انقلاب فرهنگی این گونـه افـراد مـی تواننـد در دوره کارشناسی ناپیوسته تمامی رشته های علـوم انسـانی ثبـت نـام نموده و پس از احراز هویت توسط محل دانشگاهی بـا ارائـه گواهی اتمام دوره سطح یک مورد تأیید حـوزه علمیـه، ادامـه تحصیل دهند.

نظر به این که پذیرش داوطلبان در این مرحله براساس معدل کل دوره کاردانی (فوق دیپلم) انجام میگیرد لذا ترتیب تقدم یا تاخر کد رشته/ محلهای انتخابی توسط داوطلب هیچگونه تأثیری و یا امتيازي در پذیرش نخواهد داشت و اولویت صرفاً براساس علایق داوطلب میباشد.

شیوه پذیرش دانشجو : 

گزینش نهایی داوطلبان بر اساس اولویت معدل کل دوره کاردانی (فوق دیپلم) و بر حسب کد رشته انتخابی داوطلب در فرم ثبت نام اینترنتی صورت خواهد گرفت. متقاضیان دوره کارشناسی ناپیوسته که در رشته اي غیـر متجانس با مقطع کاردانی پذیرفته میشوند لازم است بـا نظـر گـروه آموزشـی مربوطه دروس پیش نیاز یا جبرانی رشته قبولی را در واحد دانشگاهی محل پذیرش بگذرانند. نظر به این که پذیرش داوطلبان در این مرحله براساس معدل کل دوره کاردانی (فوق دیپلم) انجام میگیرد لذا ترتیب تقدم یا تاخر کد رشته/ محلهای انتخابی توسط داوطلب هیچگونه تأثیری و یا امتيازي در پذیرش نخواهد داشت و اولویت صرفاً براساس علایق داوطلب میباشد.

روش ثبت نام : 

1 -متقاضیان لازم است با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز سـنجش و پذیرش بـه آدرس azmoon.iau.ac.ir  نسبت به دریافت و مطالعه دفترچه راهنماي ایـن دوره اقدام نمایند.

 2 -متقاضیان می توانند بـاز پرداخـت مبلغ 460000 ریال نسبت به خرید کارت اعتباري ثبت نام اقدام نمایند و بـا ورود شناسه ثبت نام، رمز ثبت نام و کد امنیتی بـه صـفحه ورود اطلاعات وارد شوند.

3 -امکان بازپس گیری هزینه کارت اعتباری ثبت نام پس از دریافت شناسه و رمز ثبت نام از سـامانه ثبـت نـام اینترنتـی مرکز آزمون، توسط متقاضیان مقدور نمیباشد.

4 -متقاضیان میتوانند نسبت بـه انتخـاب یـک رشـته بـا حداکثر 20 محل دانشگاهی از میان رشته/محلهاي ارائه شده در سامانه اقدام نمایند.

برخی از نکات مهمی کـه لازم اسـت قبـل از شروع ثبت نام به آنها توجـه کامـل داشـته باشـند در صفحه ورودي سامانه ثبت نام درج گردیده است.اوقات شرعی به وقت ساری
اخبار پربازدید