Banner
ورود اعضاء الأحد 15 سبتمبر 2019 | یک شنبه, 24 شهریور 1398

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

سه شنبه, 10 اردیبهشت 1398 ساعت 12:11:35

تصویر
مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

کد  و عنوان رشته: 21247-مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

156-واحد بابل
208-واحد ساري
اوقات شرعی به وقت ساری