ورود اعضاء الأحد 25 أوت 2019 | یک شنبه, 03 شهریور 1398

علوم ورزشي

شنبه, 12 مرداد 1398 ساعت 12:37:54

تصویر
علوم ورزشي

کد  و عنوان رشته: 21475-علوم ورزشي

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
158-واحد چالوس
159-واحد تنكابن
208-واحد ساري
239-واحد نور
260-واحد آيت ا... آملي
اوقات شرعی به وقت ساری