ورود اعضاء الإثنين 26 أوت 2019 | دو شنبه, 04 شهریور 1398

تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

شنبه, 12 مرداد 1398 ساعت 12:54:27

تصویر
تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

کد  و عنوان رشته: 21403-تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

156-واحد بابل
159-واحد تنكابن
208-واحد ساري
260-واحد آيت ا... آملي
464-مركز محمودآباد
496-مركز شيرگاه
اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز