ورود اعضاء الثلاثاء 23 جوييه 2019 | سه شنبه, 01 مرداد 1398

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

چهار شنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:20:47

تصویر
مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

کد  و عنوان رشته: 41002-مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

107-واحد قائم‌شهر
156-واحد بابل
208-واحد ساري
239-واحد نور
260-واحد آيت ا... آملي
346-واحد بهشهراوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز