Banner
ورود اعضاء الخميس 19 سبتمبر 2019 | پنج شنبه, 28 شهریور 1398

كارداني فني برنامه سازي كامپيوتر

دو شنبه, 08 بهمن 1397 ساعت 15:27:02

تصویر
كارداني فني برنامه سازي كامپيوتر

کد  و عنوان رشته: 41029-كارداني فني برنامه سازي كامپيوتر

 

واحد های دانشگاهی ارائه دهنده :

453-آموزشكده فني و حرفه اي سما نور
اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز