Sign in | الثلاثاء 30 مي 2023 | سه شنبه, 09 خرداد 1402

دریافت فرمهای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی گروه علوم انسانی و هنر

چهار شنبه, 19 تیر 1398 ساعت 10:59:23

نوشته شده توسط : مدیر

فرمهای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی گروه علوم انسانی و هنر

تصویر
دریافت فرمهای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی گروه علوم انسانی و هنر

استاد گرامی

جهت دریافت فایلهای اکسل مرتبط با موضوع توانمندسازی اساتید گروه علوم انسانی و هنر بر روی عناوین ذیل کلیک نمائید.

فایل اکسل ارزیابی

پیوست 3- فرم ارزیابی

اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته