Banner
ورود اعضاء الأحد 24 جانفييه 2021 | یک شنبه, 05 بهمن 1399

دریافت فرمهای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی گروه علوم انسانی و هنر

چهار شنبه, 19 تیر 1398 ساعت 10:59:23

فرمهای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی گروه علوم انسانی و هنر

تصویر
دریافت فرمهای توانمندسازی اعضاء هیئت علمی گروه علوم انسانی و هنر

استاد گرامی

جهت دریافت فایلهای اکسل مرتبط با موضوع توانمندسازی اساتید گروه علوم انسانی و هنر بر روی عناوین ذیل کلیک نمائید.

فایل اکسل ارزیابی

پیوست 3- فرم ارزیابی

اوقات شرعی به وقت ساری
حدیث روز
حدیث-روز.png