ورود اعضاء الجمعة 21 جوان 2019 | جمعه, 31 خرداد 1398

رشته های دانشگاهی
شنبه, 06 بهمن 1397 ساعت 16:03:55
جذب هیات علمی علوم پزشکی
چهار شنبه, 21 فروردین 1398 ساعت 15:29:05

بسمه تعالی

 

با عنایت به پایان ثبت نام و بررسی اولیه پرونده های جذب علوم پزشکی در فراخوان 971 دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به اطلاع می رساند، جهت تشکیل پرونده پس از دریافت فرم های مربوطه و تهیه مدارک تا تاریخ 1398/02/07 با  در دست داشتن مدارک…

جذب هیات علمی غیر پزشکی
یک شنبه, 25 فروردین 1398 ساعت 13:10:41

  بسمه تعالی

 

با عنایت به شرکت شما در فراخوان971 دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به اطلاع می رساند، جهت تشکیل پرونده  تا تاریخ 1398/02/09 با در دست داشتن مدارک مورد نیازبه آدرس ساری کیلومتر7 جاده فرح آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساختمان ا…