Banner
ورود اعضاء السبت 23 جانفييه 2021 | شنبه, 04 بهمن 1399

راهنماي ورود و استفادۀ دانشجويان از کلاس مجازی دانشگاه آزاد اسلامی

سه شنبه, 20 اسفند 1398 ساعت 13:47:26

راهنمای جامع نحوۀ ورود به سامانۀ آموزش مجازی و چگونگی استفاده از منابع و امکانات کلاس مجازی برای دانشجویان

تصویر
راهنماي ورود و استفادۀ دانشجويان از کلاس مجازی دانشگاه آزاد اسلامی

اقدامات الزامی جهت ورود به كالس مجازی:
 رايانه مورد استفاده شما مجهز به هدست يا بلندگو و میکروفن باشد.
 اطمینان از تنظیمات مربوط به ضبط و پخش صدا.
 نصب آخرين نسخه نرم افزار in-Add Connect Adobe روی رايانه
 نصب آخرين نســخه نرم افزارهای مرورگــر اينترنتی همچــون Firefox Mozilla روی رايانه
 نصب آخرين نسخه نرم افزار Player Flash روی رايانه
 نصب نرم افزارهای Word و PowerPoint از مجموعه نرم افزارهای Office Microsoft روی رايانه
Adobe Acrobat Reader افزار نرم نصب 
 حد اقل سرعت دانلود اينترنت مورد استفاده 2Mbps
 اطمینان از عدم بسته بودن پورتهای 80، 443 و 1935 توسط نرم افزار آنتی ويروس يا از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتی ابتدا به آدرس lmsmap.iauec.ac.ir وارد شده و بر روی استان مربوطه کلیک کنید.

پس از انتخاب استان ، واحد مورد نظر را انتخاب کنید.

پس از انتخاب واحد مورد نظر به سايت مديريت آموزش اختصاص داده شده به شما هدايت می شويد. در اين قسمت نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پنل کاربری هر شخص نمايش داده می شود که هر فرد می تواند در باالی صفحه سمت چپ نام و نام خانوادگی خود را مشاهده نمايد. در ادامه از وسط صفحه در قسمت ذيل درس های من کالس مورد نظر خود را انتخاب نمايید.

در صفحه بعد روی شماره کالس کلیک کنید.

بعد از ورود به صفحه بعد بر روی پیوستن به کالس کلیک کرده و وارد کالس درس خود شويد. توجه داشته باشید تا زمانی که استاد وارد کالس نشده باشد اين امکان برای شما وجود ندارد. الزم به ذکر است فايل های ضبط شده جلسات قبل را میتوانید از اين صفحه مشاهده نمايید.

آغاز كالس :
پس از اطمینان از فراهم بودن کلیه مقدمات نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرای کالس، به صفحه اول سامانه مديريت يادگیری  مراجعه کرده و در قسمت ورود به سامانه، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمايید و سپس وارد سامانه شويد. چنانچه کالســی برای شما تعريف شده باشــد، در صفحه اصلی، ذيل درس های من، روی عنوان کالس مورد نظر در تاريخ مشخص شده کلیک
نمايید. پس از آن روی کد کالس خود بزنید و در صفحه بعد گزينه پیوستن به کالس را زده و وارد کالس شويد. )چنانچه عالمت ورود ممنوع يا مربع شکل را مشاهده نموديد روی آن کلیک کرده و گزينه Allow را بزنید.( راهنمای كار با نرمافزار در اين صفحه که بالفاصله پس از ورود به محیط کالس مجازی به آن دسترســی خواهید داشــت تمام امکانات محیط کالس مجازی موجود می باشد. در تصوير زير نمای کلی اين صفحه نشان داده شده است.

صفحه اصلی کالس مجازی
همانگونه که در تصوير مشاهده می فرمايید، صفحه اصلی کالس مجازی از چهار قسمت اصلی بصورت زير تشکیل شده است.
 بخش1 :جهت نمايش محتواهای مورد نظر استاد به شرکت کنندگان دانشجويان
 بخش2 : جهت فعال نمودن اسپیکر
 بخش 3 :جهت مشاهده تصوير استاد
 بخش4 :جهت نمايش لیست حاضرين در کالس
 بخش 5 :جهت ارتباط نوشتاری بین حاضرين در کالس و استاد

منویMeeting:
دانشجويان در اين منو تنها به گزينه زير نیاز دارند:
 Wizard Audio Setup جهت بررسی عملکرد صحیح هدست/ اسپیکر و میکروفن
Audio SetupWizard
جهت بررســی عملکرد صحیح هدســت / اســپیکر و میکروفن متصل به رايانه خود در کالس مجازی، ابتدا روی اين گزينه کلیک کنید . پنجره ای بصورت شکل زير نشان داده خواهد شد. در پنجره جديد بر روی دکمه Next کلیک کنید .

.

پنجره تنظیمات صدا / صفحه اول
در پنجره بعد روی دکمه (Sound Play (کلیک نموده و در صورت شــنیدن صدای موزيک از اســپیکر/ هدســت و اطمینان از عملکرد صحیح آن روی دکمه Next کلیک کنید، در غیر اينصورت تنظیمات مربوط به خروجی صدا را در رايانه خود بررسی کنید.

پنجره تنظیمات صدا / صفحه تست پخش صدا
در پنجره بعدی، شــما بايد تنظیمات مربوط به میکروفن خود را بررســی نمائید. بدين منظور با کلیک بر روی قســمت مربوطه و انتخاب میکروفن  ورد نظر خود از بین میکروفنهای متصل به سیستم )درصورت وجود چند میکروفن روی سیستم( روی دکمه Next کلیک کنید.

پنجره تنظیمات صدا ) صفحه انتخاب میکروفن(
در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه Record پنجره کوچک ديگری نمايش داده خواهد شد که اجازه استفاده نرم افزار از میکروفن را تعیین میکند، در اين پنجره روی دکمه Allow کلیک کنید تا ضبط صدا از طريق میکروفن آغاز شود. سپس روی دکمه شماره 1 (مطابق تصوير زير( کلیک کنید تا ضبط صدا متوقف شــود. ســپس روی دکمه Recording Play کلیک نمائید تا صدای ضبط شــده پخش شود . در صورت عملکرد صحیح روی دکمه Next کلیک نمائید و در غیر اينصورت تنظیمات مربوط به میکروفن را در رايانه خود چک کنید .

پنجره تنظیمات صدا

در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه Silence Test و سپس کلیک بر روی دکمه Next به بخش پايانی تنظیمات صدا می رسیم.

پنجره تنظیمات صدا
در پنجره نهايی اين بخش يک سری اطالعات کلی از وضعیت تنظیمات صدا به شما نمايش داده خواهد شد .

Raise hand
برای استفاده از اين امکان ) اجازه گرفتن و دسترسی میکروفن( می بايست مراحل زير تست شود: ابتدا روی آدمک نوار باالی صفحه کلیک کنید.

پس از تأيید استاد و دادن دسترسی میکروفن از سوی ايشان، گزينه میکروفن در منوی باالی صفحه نمايش داده می شود که بعد از کلیک روی آن به حالت سبز رنگ درخواهد آمد.

الزم به ذکر است قبل از فعال کردن میکروفن بايد از صحت تنظیمات میکروفن داخل منوی sound در داخل Panel Control ويندوز اطمینان حاصل کنید که در ذيل روش صحیح تنظیمات نمايش داده خواهد شد.

مرحله اول:

مرحله دوم:

مرحله سوم:

: Attendees
درصورت فعال بودن اين گزينه لیست افراد حاضر در کالس، در pod مخصوص به خود نمايش داده میشود

جهت نمايش لیست افراد حاضر در کالس

File
در اين قسمت می توانید فايل های بارگزاری شده استاد را دانلود نمايید. بدين ترتیب که بر روی فايل مورد نظر کلیک کرده و گزينه دانلود را بزنید.

Video( : با توجه به محدوديتهای پهنای باند توصیه می گردد استفاده نشود(
جهت نمايش تصوير استاد در کالس استفاده میشود ) برای استفاده از اين امکان، داشتن وب کم فعال ضروری است) .درصورت نمايش صفحه زير ابتدا روی دکمه Allow و سپس بر روی دکمه Close کلیک کنید .

پنجره تنظیمات فلش پلیر
: Chat
جهت برقراری ارتباط نوشتاری بین افراد کالس از اين امکان استفاده میشود جهت نوشتن مطلب در قسمت Chat:

1 : متــن مــورد نظــر خــود را در کادر مخصوص وارد نمائید )شماره 1)
2 : کلید Enter را فشــار دهید يا برروی دکمه ارسال )شماره 2) کلیک کنید.
3 : جهــت ارســال يــک متــن بصورت خصوصــی، ابتــدا بوســیله موس، نــام فرد مورد نظــر خــود در لیســت Attendees ) شماره3 ) انتخاب نموده و سپس روی گزينه Chat Private Start کلیــک کنید. با اين کار tab جديدی در قسمت پائینی Pod چت اضافه خواهد شد. که متن موجود در آن فقط برای شما و فرد مورد نظر نمايش داده می شود

پنجره انتخاب فايل
پايان كالس :
در صورت پايان کالس و بستن کالس توسط استاد شما نیز از کالس خارج خواهید شد.

 

بیشتر بخوانید : راهنماي ورود و استفادۀ اساتید از کلاس مجازی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

اوقات شرعی به وقت ساری
حدیث روز
حدیث-روز.png
اخبار پربازدید
پربازدیدهای هفته